sobota, 19 lutego 2011

Kilka porad na temat MIDP Visual Design w Netbeans'ie

Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o kilku sztuczkach, w MIDP Visual Design, który jest dostępny w Netbeans’ie. Tak wiem, że technologia J2ME (czy też JME) jest już trochę przestarzała, gdyż teraz mamy Androidy iPhone’y, BlackBery, Windows 7 i inne ciekawsze cuda na kiju ;) Zamierzam jednak jeszcze kilka postów o j2me na blogu opublikować, ot tak dla potomności.

Z opcji MIDP Visual Design możemy skorzystać tworząc nowy projekt z grupy „Java ME” typu „Mobile Application” w NetBeans’ie. Wystarczy nie odznaczać (gdyż domyślnie jest zaznaczony) CheckBox’a „Create Hello MIDlet”.


Można również do istniejącego projektu dodać Visual MIDlet i uzyskamy podobny efekt.

Narzędzie pozwala nam w prosty sposób zbudować menu użytkownika, przechodzenie pomiędzy ekranami itp. Mamy ładny podgląd gdzie z danego miejsca możemy się przemieścić, czyli widzimy przepływ aplikacji (menu). Należy pamiętać, że generowane menu oparte jest na komponentach wysokopoziomowych (tych dziedziczących z klasy Screen). Przykładowy screen jak może taki przepływ wyglądać poniżej.


Oczywiście w ten sposób nie zrobimy całej aplikacji. Mamy możliwość dodawania kodu w pewnych miejscach i większość rzeczy można wyklikać. Generalnie narzędzie świetnie się nadaje do prototypowania, gdy na szybko trzeba coś pokazać. Nie widzę jednak przeciw wskazań, do użycia tego również na produkcji. Generowany kod jest całkiem dobry. Poniżej kilka wskazówek, związanych z tym oto narzędziem:

1. Możemy wybrać w jaki sposób poszczególne komponenty są inicjowane. Po wybraniu danego Screena w oknie Properties widzimy dostępne opcje. Po za zmianą wyświetlanego tekstu i innych właściwości, możemy wybrać czy mają być Lazy Initialized czy nie.


Proponuję każdemu sprawdzić, jaki kod zostaje wygenerowany przy zmianie tego komponentu. W małych aplikacjach może to nie mieć wielkiego znaczenia, czy komponent jest lazy czy nie, ale te duże / ciężkie komponenty (lub rzadko używane) powinny być leniwie inicjowane. Oczywiście część komponentów może być inicjowana tak, a druga inaczej.

2. Możemy również zmienić sposób generowania logiki, odpowiedzialnej za przechodzenie pomiędzy kolejnymi ekranami. Domyślnie to, która opcja z menu została wybrana, sprawdzane jest na podstawie etykiety (label’ki) przypisanej do danego elementu ekranu. Przykład poniżej:

public void mainMenuAction() {
  // enter pre-action user code here
  String __selectedString = getMainMenu().getString(getMainMenu().getSelectedIndex());
  if (__selectedString != null) {
    if (__selectedString.equals(“Etykieta”)) {
      // ...

Włączając opcję “Index Based Switch” powyższy kod zostanie przekształcony w coś takiego:

public void mainMenuAction() {
  // enter pre-action user code here
  switch (getMainMenu().getSelectedIndex()) {
    case 0:
      // ...

Zachowanie to może mieć znaczenie wówczas, gdy chcemy wprowadzić internacjonalizację do naszej aplikacji i podmianę tekstów na elementach „w locie”. W drugim przypadku logika aplikacji w żaden sposób nie zależy od przypisanej etykiety w danym komponencie, a jedynie na jego położeniu. Po takim zabiegu podmiana tekstów jest prostsza.

3. Odnośnie internacjonalizacji, to w większości kontrolek mamy możliwość podmiany wyświetlanego na niej tekstu (dziedziczymy z klasy Displayable metodę setTitle()). Problem jest jednak z obiektami typu Command, które są immutable, gdyż nie posiadają metod modyfikujących ich stan. Można za to skorzystać z następującej sztuczki: usunąć z danego ekranu istniejące obiekty Command, utworzyć je na nowo i podpiąć. Przykład poniżej:

getSettingsMenuList().removeCommand(getBackCommand());
backCommand = null;
getSettingsMenuList().addCommand(getBackCommand ());

W pierwszej linii usuwamy obecną powiązaną komendę z danym ekranem. W drugiej linii zerujemy referencję do obiektu zwracanego przed getBackCommand(). Na koniec tworzymy obiekt na nowo (wywolanie getBackCommand()) i przypisujemy nową komendę do żądanego elementu. Korzystamy tutaj z faktu, że dana komenda jest leniwie inicjowana i po wejściu w metodę  getBackCommand(), zostanie ona na nowo utworzona.

4. Generalnie często początkujący programiści zderzający się z MIDP Visual Design wkurzają się, że nie mogą tu wszystkiego zrobić czego chcą. Według mnie wszystko da się wyklikać (w zakresie oferowanym przez edytor), ewentualnie dopisując niewielkie kawałki kodu w miejscach, w których edytor nam na to pozwala. Na prawdę nie znalazłem niczego, w czym by edytor mnie ograniczał.

Jednakże chcąc się pozbyć wsparcia ze strony MIDP Visual Design można wykonać pewien trick. Usuwając z dysku plik .vmd i wszystkie komentarze, generowane przez edytor, z pliku .java. Oczywiście musimy zrobić to w innym edytorze tekstowym, a nie pod NetBeans’em. Nie będziemy mogli również wrócić do poprzedniego stanu, ani więcej zobaczyć przepływu aplikacji dla naszego kodu.

Usunięcie komentarzy (przynajmniej część) z pliku z kodem, jest równie ważne jak usunięcie pliku *.vmd. W przypadku usunięcia tylko tego pliku możemy napotkać na problemy z otwarciem projektu pod NetBeans’em.

Poniżej początki komentarzy dodawanych przez NetBeans’a:

//<editor-fold
//</editor-fold
//GEN-LINE
//GEN-BEGIN
//GEN-END

To tyle na dzisiaj. Zachęcam do korzystania z tego edytora. Jak było coś niejasne to piszcie!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz